A Mininfra műszerek szkenner típusú spektrofotométerek, melyek a közeli infravörös -NIR- tartományban működnek.  A transzmissziós módú (NIT – Near Infrared Transmission) műszerek – a MININFRA műszerek többsége ilyen – ~780-1064 nm hullámhossz tartományú fény használnak a méréshez, mert ebben a hullámhossz-tartományban a gabonafélék és lisztek mérhető mértékben átengedik a fényt. A műszer a mérendő anyagot átvilágítja, és megméri a különböző hullámhosszokon átengedett fény intenzitását, azaz a spektrumát. A spektrum mérése néhány kiválasztott hullámhosszon történik: az adott hullámhosszú (monokromatikus) fényt egy ún. rácsos monokromátor állítja elő.

mukodesi_elvA beépített mikroszámítógép ezen értékek alapján számítja és jelzi ki a mért anyag jellemzőit. A méréshez előzetesen meghatározzuk az átengedett fény spektruma és a mérendő összetevők közötti matematikai összefüggést, melyet kalibrációnak nevezünk. Anyag-fajtánként és a mérni kívánt komponensenként külön kalibrációk szükségesek. Egy kalibráció elkészítéséhez nagyszámú, hagyományos módon (laboratóriumban) elemzett minta spektrumának megmérése szükséges, melynek alapján a kalibrációs összefüggéseket számítógéppel határozzuk meg.  A műszerek e kalibrációk betöltése után válnak képessé az egyes összetevők mérésére.